Znaleziono 1 artykuł

Marek Prokopski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interview with Shaun Gallagher, Part I : from Varela to a different phenomenology = Od Vareli do innej fenomenologii : wywiad z Shaunem Gallagherem, część I Przemysław Nowakowski Jacek S. Podgórski Marek Prokopski Witold Wachowski Janusz Guzowski (tłum.) s. 185-192, 77-84