Znaleziono 3 artykuły

Giuseppe Alberigo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La Sainte Église russe et la chrétienté occidentale", Oscar Beozzo, Giuseppe Alberigo (dir.), Paris 1996 : [recenzja] Michał Horoszewicz Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) Oscar Beozzo (aut. dzieła rec.) s. 205-213
"Pour la jeunesse du christianisme: Le concile Vatican II 1959-1965", Giuseppe Alberigo, Paris 2005 : [recenzja] Andrzej Nowicki Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"La constitution oecumenique des Eglises", Jose Oscar Beozzo, Giuseppe Alberigo, Fribourg-Suisse 2001 : [recenzja] Michał Horoszewicz Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) Jose Oscar Beozzo (aut. dzieła rec.) s. 218-225