Znaleziono 8 artykułów

Robert Alberski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Alberski Zbigniew Widera s. 7-8
Opinie w sprawie zmian w polskim systemie politycznym Robert Alberski s. 7-23
Wstęp Robert Alberski Waldemar Wojtasik s. 9-10
Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009 Robert Alberski s. 23-37
Zadowolenie z działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ocena poziomu reprezentacji interesów przez władze samorządowe Robert Alberski s. 33-46
Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczych Robert Alberski Danuta Plecka s. 71-86
Dylematy Wyborcy : czynniki wpływające na zachowania wyborcze w kampanii prezydenckiej i samorządowej w 2010 roku Robert Alberski s. 79-99
Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku Robert Alberski s. 91-107