Znaleziono 15 artykułów

Waldemar Wojtasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy, zachowania i decyzje polityczne jako przedmiot badań empirycznych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 7-22
Introduction Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 7-8
Polski wyborca w perspektywie modelu głosowania retrospektywnego Waldemar Wojtasik s. 9-21
Wstęp Robert Alberski Waldemar Wojtasik s. 9-10
Zachowania wyborcze obywateli w 2010 roku Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 11-29
Functions of elections in democratic systems Waldemar Wojtasik s. 25-38
Determinanty zmiany systemu wyborczego Waldemar Wojtasik s. 25-36
Political Parties’ Electoral Strategies in the Context of Political Uncertainty Waldemar Wojtasik s. 51-59
Parliamentary elections in Poland 1989-2011 Waldemar Wojtasik s. 68-82
Głosowanie ekonomiczne w Polsce : koniec modelu tranzycyjnego? Waldemar Wojtasik s. 101-118
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 123-138
Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland Jarosław Flis Waldemar Wojtasik s. 129-143
Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych Waldemar Wojtasik s. 153-172
Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego = Political Opportunity Structure Waldemar Wojtasik s. 159-174
Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej Waldemar Wojtasik s. 205-226