Znaleziono 3 artykuły

Peter Alheit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-23
Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się Peter Alheit Patrycja Poniatowska (tłum.) s. 7-21
"Polityki dyskursu" - całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? : (na przykładzie sytuacji w Niemczech) Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 87-97