Znaleziono 6 artykułów

Wiesław Ambrozik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielotorowość systemu resocjalizacji jako źródło jego kryzysu Wiesław Ambrozik s. 13-24
Totalny, stygmatyzujący i wykluczający charakter oddziaływań resocjalizacyjnych Wiesław Ambrozik s. 13-21
Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego Wiesław Ambrozik s. 157-173
"Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część II", Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Kraków 2012 : [recenzja] Katarzyna Kostrzewa Wiesław Ambrozik (aut. dzieła rec.) Anna Kieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Wiesław Ambrozik Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna", część II, red. Wiesław Ambrozik i Anna Kieszkowska, Kraków 2012 : [recenzja] Karol Konaszewski Wiesław Ambrozik (aut. dzieła rec.) Anna Kieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-301