Znaleziono 15 artykułów

Marek Konopczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : współczesna myśl resocjalizacyjna a paradygmaty pedagogiczne XX wieku Marek Konopczyński s. 9-12
Wstęp Marek Konopczyński s. 9-11
Oblicza współczesnej resocjalizacji Marek Konopczyński s. 9-11
Resocjalizacja a polityka Marek Konopczyński s. 9-11
Quo Vadis resocjalizacjo? Marek Konopczyński s. 9-12
Heurystyczne podstawy profilaktyki społecznej Marek Konopczyński s. 13-15
Twórcza resocjalizacja : zarys koncepcji rozwijania potencjałów Marek Konopczyński s. 13-28
Zamiast wstępu Marek Konopczyński s. 13-15
"Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży", Marek Konopczyński, Warszawa 1996 : [recenzja] Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska : twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego Marek Konopczyński s. 82-108
"Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących”, Marek Konopczyński, Kraków 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych : reflekscje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Aneta Skuza Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Wiesław Ambrozik Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Zdzisław Kosyrz Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Tożsamość w sieci : perspektywa socjopedagogiczna Marek Konopczyński Filip Konopczyński s. 347-358