Znaleziono 5 artykułów

Aneta Skuza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klimat społeczny szkoły jako jeden z czynników chroniących – wzmacniających oddziaływanie profilaktyczne (w kontekście koncepcji «resilience») Aneta Pierścińska-Maruszewska Aneta Skuza s. 89-100
"Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych : reflekscje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Aneta Skuza Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Interakcje społeczne w procesie socjalizacji Aneta Skuza s. 225-257
Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego : (pedagogiczna analiza czynników kreujących) Aneta Skuza s. 361-382
"Problemy współczesnej resocjalizacji", red. Lesław Pytka i Beata Maria Nowak, Warszawa 2010 : [recenzja] Aneta Skuza Beata Maria Nowak (aut. dzieła rec.) Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 372-375