Znaleziono 7 artykułów

Beata Maria Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym : podejście sieciowo-systemowe Beata Maria Nowak s. 29-44
Rodzina w kryzysie złożonym : kontekst resocjalizacyjny Beata Maria Nowak s. 159-169
"Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych : pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych", Krzysztof A. Wojcieszek, Kraków 2013 : [recenzja] Beata Maria Nowak Krzysztof A. Wojcieszek (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich", Małgorzata Michel, Warszawa 2013 : [recenzja] Beata Maria Nowak Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 260-261
Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej Beata Maria Nowak s. 291-299
Międzynarodowa konferencja naukowa w Brnie (Czechy) Beata Maria Nowak s. 308
"Problemy współczesnej resocjalizacji", red. Lesław Pytka i Beata Maria Nowak, Warszawa 2010 : [recenzja] Aneta Skuza Beata Maria Nowak (aut. dzieła rec.) Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 372-375