Znaleziono 10 artykułów

Małgorzata Michel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji «resilience» Małgorzata Michel s. 101-120
"Kariery małych dewiantów", czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji Małgorzata Michel s. 103-116
Proces socjalizacji «dzieci na ulicy» do gangów i zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeniach lokalnych : komunikat z badań Małgorzata Michel s. 127-149
Strategia inkluzji społecznej osób marginalizowanych w lokalnym systemie resocjalizacji z perspektywy «welfare state» i «empowerment» Małgorzata Michel s. 137-151
Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u "młodych bezdomnych" w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera Małgorzata Michel s. 153-168
"Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących”, Marek Konopczyński, Kraków 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych", Piotr Chomczyński, Łódź 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Piotr Chomczyński (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej Małgorzata Michel s. 247-259
"Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich", Małgorzata Michel, Warszawa 2013 : [recenzja] Beata Maria Nowak Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 260-261
"Streetworking - aspekty teoretyczne i praktyczne", red. Małgorzata Michel, Kraków 2011 : [recenzja] Bronisław Urban Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 459-460