Znaleziono 6 artykułów

Piotr Chomczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy etyczne w badaniach : obserwacja uczestnicząca ukryta Piotr Chomczyński s. 68-87
Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania w przypadku osób nękanych w miejscu pracy Piotr Chomczyński s. 82-111
Strategie izolowania ofiary podejmowane przez mobbera w miejscu pracy Piotr Chomczyński s. 100-106
Interakcyjne uwarunkowania procesu stawania się ofiarą mobbingu Piotr Chomczyński s. 156-167
"Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych", Piotr Chomczyński, Łódź 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Piotr Chomczyński (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników : problem bezpieczeństwa personelu Piotr Chomczyński s. 257-273