Znaleziono 6 artykułów

Lesław Pytka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim : wczoraj, dziś, jutro? Lesław Pytka s. 25-52
„Resocjalizacja Polska”, Lesław Pytka, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Do Autorów... Lesław Pytka s. 233-234
Śmierć - jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja... Lesław Pytka s. 309-323
"O etyce służb społecznych", red. Wanda Kaczyńska, Warszawa 2010 : [recenzja] Lesław Pytka Wanda Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Problemy współczesnej resocjalizacji", red. Lesław Pytka i Beata Maria Nowak, Warszawa 2010 : [recenzja] Aneta Skuza Beata Maria Nowak (aut. dzieła rec.) Lesław Pytka (aut. dzieła rec.) s. 372-375