Znaleziono 28 artykułów

Marian Anczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O polityce wizytacyjnej i o metodach działania wojewódzkiego zespołu wizytacyjnego Marian Anczyk s. 62-69
Informacja dziekana ORA w Krakowie Marian Anczyk s. 82
Europejska Konferencja Prezydentów Izb Adwokackich, Wiedeń, 19–21 lutego 2004 r. Marian Anczyk s. 124-130
Sprawozdanie z 88. Sesji Ogólnej CCBE odbytej w Brukseli w dniach 23-25 kwietnia 1998 r. Marian Anczyk s. 128-135
Komunikaty Marian Anczyk Beata Łapińska s. 128-132
Sprawozdanie z 25-tej Europejskiej Konferencji Prezydentów - Wiedeńskich Adwokackich Rozmów 1997 Marian Anczyk s. 128-136
Konferencja wiedeńska w sprawie dostępu do sądu Marian Anczyk s. 145-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
89. Sesja CCBE w Lyonie Marian Anczyk s. 147-150
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 152-153
Sprawozdanie z udziału w uroczystościach paryskiej adwokatury w dniach 22-23 listopada 1997 r. Marian Anczyk s. 154-156
Spotkania barcelońskie Marian Anczyk s. 155-161
Sprawozdanie z Konferencji : Biennale-International Bar Association w Berlinie, 20-25 października 1996 r. Marian Anczyk s. 161-163
Sprawozdanie z konferencji prezydentów europejskich Izb Adwokackich w Wiedniu 19-22 lutego 1998 roku Marian Anczyk s. 163-165
Sprawozdanie z pobytu w Kanadzie na zaproszenie Canadian Bar Association Marian Anczyk s. 163-167
Sprawozdanie z udziału w obradach Sesji Ogólnej Rady Konsultacyjnej Izb Adwokackich Wspólnoty Europejskiej (Conseil Consultatif des Barreaux d'Europe - w skrócie CCBE) odbytej w Brukseli w dniach 28 listopada - 1 grudnia 1996 r. Marian Anczyk s. 164-172
Sprawozdanie z udziału w XXIII Europejskiej Konferencji Prezydentów Izb Adwokackich w Wiedniu w dniach 23-26 lutego 1995 roku Marian Anczyk s. 167-169
Kongres Federacji Adwokackich Izb Europy w Neapolu, 28 IV - 1 V 1994 r. Marian Anczyk s. 176-179
Konferencja w sprawie wolnych zawodów Niemiec i Francji, Poczdam 7-8 lipca 1994 r. Marian Anczyk s. 180-182
Londyńskie uroczystości "Opening of the Legal Year", 30 września - 1 października 2001 r. Marian Anczyk s. 183-185
Uroczyste otwarcie Roku Sądowego Paryskiej Izby Adwokackiej i Konferencja Stażu, Paryż 17–21 listopada 2004 r. Marian Anczyk s. 195-200
Sprawozdanie z przebiegu Konferencji Prezydentów Europejskich Izb Adwokackich i posiedzenia Prezydium UIA w Wiedniu w dniach 11-13 lutego 1994 Marian Anczyk s. 198-200
Konferencja w sprawie powołania do życia Międzynarodowej Adwokackiej Izby Karnej dla potrzeb Międzynarodowego Trybunału Karnego - Paryż, 6 i 7 grudzień 2001 roku Marian Anczyk s. 200-202
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Marian Anczyk s. 217-219
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 220-222
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 253-254
Kronika adwokatury : varia Marian Anczyk Włodzimierz Olszewski s. 256-257
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Marian Anczyk s. 268-269
Kronika adwokatury : sprawozdanie z udziału w paryskich uroczystościach Rentrée du Barreau 16-19 listopada 1995 r. Marian Anczyk s. 293-295