Znaleziono 12 artykułów

Aldona Andrzejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, St. 2, AZP: 50-45/104 Aldona Andrzejewska s. 79
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/104, 107 Aldona Andrzejewska Krystyna Nadolska s. 85-86
Zgłowiączka, st. 4, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/107 Aldona Andrzejewska s. 88
Zgłowiączka, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, St. nr 2, AZP 50-45/104 Aldona Andrzejewska Krystyna Nadolska s. 91
Janiszewo, st. 1, gm. Lubraniec, woj. włocławskie Aldona Andrzejewska s. 91
Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/105 Aldona Andrzejewska s. 92-93
Zgłowiączka, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/104 Aldona Andrzejewska s. 110-111
Janiszewo, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-42/32 Aldona Andrzejewska Aleksander Andrzejewski s. 111-112
Zgłowiączka, st. 3, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 50-45/105 Aldona Andrzejewska s. 111
Wstępne wyniki badań grodziska w Zgłowiączce, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, w 1988 r. Aldona Andrzejewska s. 131-141
Janiszewo, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-45 Aldona Andrzejewska Ewa Poturalska s. 242-243
Stawiec, st. 1, gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 46-46/23 Aldona Andrzejewska s. 311-312