Znaleziono 3 artykuły

Ewa Poturalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gąbinek, st. 2, gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/57 Aleksander Andrzejewski Arkadiusz Horonziak Ewa Poturalska s. 157-158
Janiszewo, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-45 Aldona Andrzejewska Ewa Poturalska s. 242-243
Janiszewo, st. 2, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, AZP 51-45/32 Aleksander Andrzejewski Ewa Poturalska s. 296