Znaleziono 1 artykuł

Beata Antoniewicz-Nogaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonometryczna analiza wpływu czynników subiektywnych na działalność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Beata Antoniewicz-Nogaj Mariusz Doszyń s. 95-105