Znaleziono 12 artykułów

Janusz Aptacy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek - istotą relacyjną Janusz Aptacy s. 27-47
Człowiek jako stworzenie i obraz Boga w nauce Oliviera Clémenta Janusz Aptacy s. 69-95
Sympozjum naukowe "Oblicza miłości" : wokół encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est" Łomża, 11 V 2006 Janusz Aptacy s. 209-212
Sympozjum naukowe Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łomża, 19-21 IX 2005 Janusz Aptacy s. 213-218
Człowiek i przyroda w nauce chrześcijańskiego Wschodu Janusz Aptacy s. 327-348
Rola uniwersytetów ludowych w ekologicznej edukacji młodzieży wiejskiej Janusz Aptacy s. 367-376
Georgij Florowski (1893-1979) - przedstawiciel współczesnej myśli prawosławnej Janusz Aptacy s. 399-406
La "mistica" della terra nel pensiero teologico dell'oriente cristiano Janusz Aptacy s. 433-442
Sprawozdanie ze Zjazdu Profesorskiego : (Łomża 20.10.2005 r.) Janusz Aptacy s. 546-550
"L'oeil de feu : deux visions spirituelles du cosmos", Olivier Clément, Fontfroide-le-Haut 1994 : [recenzja] Janusz Aptacy Olivier Clément (aut. dzieła rec.) s. 577-579
"Pomyśleć świat jako całość : według św. Grzegorza z Nyssy", Elżbieta Kotkowska, Poznań 2003 : [recenzja] Janusz Aptacy Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) s. 579-581
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Personalizm - nadzieją Europy" : (Białystok 8.01.2005 r.) Janusz Aptacy s. 849-851