Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Kotkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teolog fundamentalny wobec ataku Przypadku, Nieokreśloności, Prawdopodobieństwa, Dwuznaczności, Wieloznaczności? Elżbieta Kotkowska s. 53-64
Umberta Eco "dzieło otwarte" a Biblia Elżbieta Kotkowska s. 129-149
Całość i τέλος pamięci Kościoła Elżbieta Kotkowska s. 131-146
"Ja" w relacji do Wspólnoty Edward Sienkiewicz Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy", Elżbieta Kotkowska, Poznań 2003 : [recenzja] Jan Słomka Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Pomyśleć świat jako całość : według św. Grzegorza z Nyssy", Elżbieta Kotkowska, Poznań 2003 : [recenzja] Janusz Aptacy Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) s. 579-581