Znaleziono 1 artykuł

Eliyahu Ashtor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół handlu lewantyńskiego w późnym średniowieczu : (w związku z książką Eliyahu Ashtora, Levant trade in the later Middle Ages, Princeton N. J. 1983) Marian Małowist Eliyahu Ashtor (aut. dzieła rec.) s. 563-572