Znaleziono 4 artykuły

Matias Augé

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu metody hermeneutycznej w liturgii : Warszawa, 15.04.2008 Matias Augé s. 57-73
"Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele", Matias Augé tłum. Krzysztof Stopa, Kraków 2013 : [recenzja] Matias Augé (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stopa (tłum.) s. 250
"L'abito religioso. Studio storico e psico-sociologico dell'abbigliamento religioso", Matias Augé, Roma 1977 : [recenzja] Julian Kałowski Matias Augé (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Maryja jako model kontemplacji" : III Międzynarodowe Kolokwium Mariologiczne : (Cesena 9-10 IV 1999) Matias Augé s. 358-360