Znaleziono 8 artykułów

Marcin Będzieszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy przekształceń form organizacyjnych realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego Marcin Będzieszak s. 5-15
Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego Marcin Będzieszak s. 9-18
Problemy finansowania edukacji ponadgimnazjalnej w powiatach ziemskich Marcin Będzieszak s. 33-43
Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań Marcin Będzieszak s. 43-48
Ewaluacja programów publicznych a przejrzystość finansów publicznych Marcin Będzieszak s. 43-52
Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu Marcin Będzieszak s. 75-84
Budżet efektów samorządu terytorialnego (BEST) : koncepcja i uwarunkowania Marcin Będzieszak Sławomir Franek Teresa Lubińska s. 83-95
Performance budget in Poland: methodological foundations Marcin Będzieszak M. Godek Teresa Lubińska Alberto Lozano Platonoff Tomasz Strąk s. 103-117