Znaleziono 23 artykuły

A. B.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O odpowiedzialności karnej w budownictwie [przegląd artykułu Jerzego Sawickiego, ogłoszonego w Nr 6(1963) czasopisma "Problemy budownictwa"] A. B. s. 46-48
Jutro wyrok [przegląd artykułu Antoniego Maciejewskiego, zamieszczonego w Nr 26(1963) czasopisma "Prawo i Życie"] A. B. s. 48-49
Interwencje i mity [przegląd artykułu Wandy Falkowskiej pod tym samym tytułem, zamieszczonego w Nr 3 A. B. s. 55-56
Do obywatela Hlebowicza list otwarty [przegląd artykułu A. Rowińskiego pod tym samym tytułem, zamieszczonego w Nr 3 A. B. s. 56
Interwencje i mity [przegląd artykułu Wandy Falkowskiej opublikowanego na łamach czasopisma "Prawo i Życie"] A. B. s. 56-58
Jednoosobowe a kolegialne kierownictwo spółdzielni [przegląd artykułu Mirosława Gersdorfa o tym samym tytule, opublikowanego w Nr 4 A. B. s. 63-64
Zagadnienie wielokrotnego zaskarżania rewizją nadzwyczajną wyroków sądowych [przegląd artykułu Alfreda Kaftala pod tym samym tytułem, opublikowanego w nr 4 A. B. s. 64-65
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne a odpowiedzialność z ogólnych przepisów na gruncie ogólnych warunków dostaw A. B. s. 65
O zabezpieczeniu powództwa A. B. s. 66-67
Pierwszy w Polsce przypadek zastosowania wykrywacza kłamstwa w postępowaniu karnym A. B. s. 67-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kierunki orzecznictwa arbitrażowego w dziedzinie dostaw [przegląd artykułu w. Bagińskiego pod tym samym tytułem, ogłoszonego w Nr 6 A. B. s. 68-69
    Zacytuj
  • Udostępnij
Małżeństwa pośmiertne A. B. s. 70
Proces o obrazę Prezydenta Francji A. B. s. 70-71
Biegli A. B. s. 70-71
Szybkość jazdy na autostradach A. B. s. 71
Wyzwolić wszystkie twórcze wartości prawa i praktyki prawniczej A. B. s. 71
Nie ma ulic niczyich... [przegląd artykułu Tadeusza Kucharskiego pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 16 A. B. s. 76-77
O zakładach wychowawczych A. B. s. 77-78
Blaski i cienie [przegląd artykułu J. Kruszewskiej i T. Jackowskiego, zamieszczonego w Nr 23 A. B. s. 83-84
Opinia prawna czy świstek papieru? [przegląd artykułu Z. Młyńczyka, opublikowanego w Nr 23 A. B. s. 84-85
Jubileusz "Prawa i Życia" A. B. s. 84
Przegląd prasy prawniczej A. B. A. Ż. s. 145-150
Instytuty naukowo-badawcze A. B. A. K. St. Sz. M. Śl. s. 599-605