Znaleziono 26 artykułów

A. Ż.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 50-54
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 64-68
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 71-74
Przegląd prasy prawniczej : (październik - listopad 1960 r.) A. Ż. s. 72-78
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 75-80
Przegląd prasy prawniczej : (grudzień 1960 r. - styczeń 1961 r.) A. Ż. s. 75-80
"Polemika... z projektem kodeksu cywilnego", Andrzej Stelmachowski, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 76-79
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 76-83
"Zabezpieczenie sprzedaży ratalnej", Karol Gandor, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Karol Gandor (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 77-80
"Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia i terminu prekluzyjnego", Maria Jędrzejewska, "Nowe Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Maria Jędrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 77
"Ochrona mienia społecznego a ochrona interesów konsumenta", Jacek Marecki, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Jacek Marecki (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 78-82
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 79-83
[Recenzja artykułu Tadeusza Tarasa opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1962, nr 11] A. Ż. Tadeusz Taras (aut. dzieła rec.) s. 79-80
"Niektóre zagadnienia strony podmiotowej przestępstwa z art. 286 k.k.", "Państwo i Prawo", 1962, nr 11 : [recenzja] A. Ż. Henryk Popławski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Ciągłość pracy a uprawnienie do urlopu", Jerzy Loga, "Nowe Prawo", 1962, nr 11 : [recenzja] A. Ż. Jerzy Loga (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Przegląd prasy prawniczej : (styczeń - luty 1961 r.) A. Ż. s. 86-91
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 88-90
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 88-91
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 89-93
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 89-94
Przegląd prasy prawniczej : (15 sierpień - 30 wrzesień) A. Ż. s. 92-96
Przegląd prasy prawniczej A. B. A. Ż. s. 145-150
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 152-159