Znaleziono 36 artykułów

Henryk Popławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi w sprawie zakresu rewizji domowej i osobistej Henryk Popławski s. 17-28
Granice przygotowania i usiłowania Henryk Popławski s. 26-31
Odpowiedzialność karna rencistów za pobranie renty ulegającej zawieszeniu Henryk Popławski s. 27-34
Karalność czynu przestępnego w zbiegu ustaw karnych z ustawą karno-administracyjną Henryk Popławski s. 30-44
Działanie na szkodę interesów PRL przez nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą Henryk Popławski s. 31-46
Przestępstwa z ustawy o związkach zawodowych Henryk Popławski Ryszard Skarbek s. 32-43
O wypadkach bezkarności przekupienia urzędnika : (przyczynek do dyskusji w sprawie art. 47 m.k.k.) Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 33-41
Przestępstwa przeciwko wyborom Henryk Popławski s. 34-47
Przyznanie się do winy Henryk Popławski s. 39-47
Osoba odpowiedzialna karnie przy wielostopniowości nadzoru Henryk Popławski s. 42-48
Niedbalstwo jako posłać winy nieumyślnej Henryk Popławski s. 43-54
Dezinformacja polskiego organu państwowego Henryk Popławski s. 45-57
Zagadnienie ryzyka z punktu widzenia odpowiedzialności karnej Henryk Popławski s. 46-58
Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w świetle art. 217 § 3 k.k. Henryk Popławski s. 47-60
Granice odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej urzędnika w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego Henryk Popławski Michał Rogalski s. 47-56
Problematyka współsprawstwa przy przedstępstwach nieumyślnych Henryk Popławski s. 50-61
"Przestępstwo łapownictwa", Henryk Popławski, Mirosław Surkont, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Weiser Henryk Popławski (aut. dzieła rec.) Mirosław Surkont (aut. dzieła rec.) s. 51-53
Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia i nie usprawiedliwiające go Henryk Popławski s. 51-66
Uwagi na temat pomówienia przez współoskarżonego Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 51-55
Uregulowanie prawno-karne ryzyka gospodarczego : (de lege ferenda) Henryk Popławski s. 52-60
Szeptana propaganda w świetle orzecznictwa Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 52-59
Oszustwo na szkodę konsumenta czy zagarnięcie mienia społecznego? Henryk Popławski s. 53-58
Uwagi o udziale obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Henryk Popławski Michał Rogalski s. 56-61
Odpowiedzialność młodocianych w projekcie kodeksu karnego Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 58-62
Problematyka karania sprawców niegospodarności Henryk Popławski s. 59-67
Wina sprawcy karalnej niegospodarności Henryk Popławski s. 62-74
Przestępstwa uszkodzenia ciała z art. 156 k.k. a naruszenie nietykalności cielesnej Henryk Popławski s. 62-72
Karnoprawna problematyka praw i obowiązków funkcjonariusza publicznego Henryk Popławski s. 66-75
O efektywności obligatoryjnego przepadku mienia i grzywny : (na przykładzie spraw o zagarnięcie mienia społecznego wartości powyżej 50 tys. zł) Henryk Popławski s. 73-81
Zamiar ewentualny a potrzeby praktyki sądowej Henryk Popławski s. 79-86
"Niektóre zagadnienia strony podmiotowej przestępstwa z art. 286 k.k.", "Państwo i Prawo", 1962, nr 11 : [recenzja] A. Ż. Henryk Popławski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Ochrona karnoprawna znaków towarowych Henryk Popławski Zbigniew Szczurek s. 82-93
Granice odpowiedzialności karnej i cywilnej pracownika Henryk Popławski s. 84-94
Kolizja zasad gospodarności z obowiązującymi przepisami Henryk Popławski s. 84-92
Artykuł 286 k.k. a inne przestępstwa urzędnicze z rozdziału XLI k.k. oraz ich wzajemny stosunek Henryk Popławski s. 96-106
Szeptana propaganda w świetle orzecznictwa Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 185-187