Znaleziono 2 artykuły

Karol Gandor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nabycie własności ruchomości od nie uprawnionego a własność państwowa Karol Gandor s. 25-35
"Zabezpieczenie sprzedaży ratalnej", Karol Gandor, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Karol Gandor (aut. dzieła rec.) s. 76-77