Znaleziono 9 artykułów

Aleksander R. Bańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O naturalnym pragnieniu doskonałości uszczęśliwiającej Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-26
Pierwszy zarys doktryny całkowicie ukształtowanej (Louvain, kwiecień 1920) Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-18
Dwie drogi krytyki Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) s. 59-80
Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu Aleksander R. Bańka s. 157-174
Koncepcja "zjednoczenia upodabniającego" w mistycznej doktrynie Jana od Krzyża Aleksander R. Bańka s. 169-192
Spór o pewność wiedzy Andrzej J. Noras Aleksander R. Bańka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Josepha Maréchala interpretacja "jasnego widzenia Boga" w doktrynie mistycznej Tomasza z Akwinu Aleksander R. Bańka s. 225-237
Antropologiczno-egzystencjalne podstawy Josepha Maréchala studiów nad mistyką Aleksander R. Bańka s. 259-283
Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" : studium analityczne Aleksander R. Bańka s. 330-342