Znaleziono 13 artykułów

Jacek Surzyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologiczny dowód na istnienie Boga : Immanuel Kant i Anzelm z Canterbury Jacek Surzyn s. 13-45
Moja ontologia Salomon Majmon Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-25
O naturalnym pragnieniu doskonałości uszczęśliwiającej Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-26
Pierwszy zarys doktryny całkowicie ukształtowanej (Louvain, kwiecień 1920) Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-18
Ordinatio Jan Duns Szkot Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-44
Prawda jako metateoretyczny konstrukt interpretacyjny Hans Lenk Andrzej Kiepas (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 15-36
Szkotowy projekt nauki transcendentalnej Jacek Surzyn s. 49-68
Początek sporu o realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem : stanowisko Idziego Rzymianina Jacek Surzyn s. 99-116
Zasada jednostkowienia : analiza koncepcji Jana Dunsa Szkota Jacek Surzyn s. 105-133
Stanowisko Henryka z Gandawy w sporze o realną różnicę istoty i istnienia w bytach stworzonych Jacek Surzyn s. 107-121
Szkotowe inspiracje w transcendentalizmie Immanuela Kanta Jacek Surzyn s. 153-168
Jan Duns Szkot, prekursor koncepcji intuicji Jacek Surzyn Grzegorz W. Salamon (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Wiara w poszukiwaniu zrozumienia Jacek Surzyn Luigi Iammarrone (aut. dzieła rec.) s. 367-372