Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Kiepas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawda jako metateoretyczny konstrukt interpretacyjny Hans Lenk Andrzej Kiepas (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 15-36
Ryzyko - odpowiedzialność - prostomyślność Andrzej Kiepas s. 27-52
Wartości i wartościowanie w naukach technicznych Andrzej Kiepas s. 50-66
Racjonalność i etos nauki w obliczu ryzyka ekologicznego Andrzej Kiepas s. 101-111
Problem neutralności techniki : jej zwolennicy i krytycy Andrzej Kiepas s. 113-132
Problem odpowiedzialności we współczesnej niemieckiej filozofii techniki Andrzej Kiepas s. 185-200