Znaleziono 3 artykuły

Sylwia Badowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu Sylwia Badowska Anna Rogala s. 11-23
Potencjał współpracy w nowo powstających inicjatywach klastrowych : analiza w sektorze turystycznym Sylwia Badowska Anna Golec s. 147-165
Konsumencka innowacyjności a zachowania konsumentów seniorów - wyniki badań Sylwia Badowska Anna Rogala s. 204-223