Znaleziono 4 artykuły

Ilona Balcerczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana paradygmatu, czyli Tocqueville'owskie spojrzenie na społeczeństwo amerykańskie Ilona Balcerczyk s. 13-25
Człowiek wrzucony w świat w koncepcji Václava Havla Ilona Balcerczyk s. 67-76
Refleksje o społeczeństwie obywatelskim Ilona Balcerczyk s. 91-105
Recenzja książki Edyty Pietrzak "Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei" Ilona Balcerczyk Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 141-143