Znaleziono 23 artykuły

Edyta Pietrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia społeczna jako alternatywa dla polityki gospodarczej opartej na zysku Edyta Pietrzak Anna Sołtys s. 7-20
O „Civitas Hominibus” słów kilka Edyta Pietrzak s. 13-14
Polityka życia i polityka generatywna w społeczeństwie posttradycyjnym Anthony’ego Giddensa Edyta Pietrzak s. 19-25
Implications of Globalization for the Idea of Civil Society Edyta Pietrzak s. 33-42
Innowacyjne koncepcje społeczne i odpowiedzialność Edyta Pietrzak s. 41-54
Niecodzienna codzienność - globalizacja wyzwaniem do refleksyjnego konstruowania własnej biografii Edyta Pietrzak s. 61-69
Ewolucje idei społeczeństwa obywatelskiego i kryzys racjonalizmu Edyta Pietrzak s. 79-89
O różnorodności feminizmu europejskiego Edyta Pietrzak s. 85-86
O feminizmie, mediach, nowych technologiach i dyslokacji sfery publicznej Edyta Pietrzak s. 89-96
Globalne społeczeństwo obywatelskie Edyta Pietrzak s. 91-100
Family Learning and Migrant Engagement (FLAME) as an example of Global Citizenship Education Claudia Maffei Joanna Paliwoda Edyta Pietrzak Areta Sobieraj s. 97-106
Między tożsamością a wizerunkiem współczesnego polskiego polityka - przyczynek do badań Edyta Pietrzak s. 109-116
Wolność i suwerenność jako wartości polityczne Edyta Pietrzak s. 115-123
Dialektyka globalności i lokalności : wpływ globalizacji na innowacje w sferze publicznej Edyta Pietrzak s. 119-128
Walka z handlem kobietami w Unii Europejskiej Edyta Pietrzak s. 121-126
Polska polityka równości płci z perspektywy standardów UE Edyta Pietrzak s. 133-145
Recenzja książki Edyty Pietrzak "Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei" Ilona Balcerczyk Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Od Nietzschego do Kosellecka : inspiracje myślą niemiecką z politologią w tle Stanisław Filipowicz Edyta Pietrzak s. 147-154
"Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei", Edyta Pietrzak, Warszawa 2014 : [recenzja] Łukasz Zaorski-Sikora Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 151-153
“Granice demokracji liberalne. Szkice z filozofii politycznej i historii idei”, Dariusz Gawin, Kraków 2007 : [recenzja] Edyta Pietrzak Dariusz Gawin (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności", Ulrich Beck, Edgar Grande, Warszawa 2009 : [recenzja] Edyta Pietrzak Ulrich Beck (aut. dzieła rec.) Edgar Grande (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Japoński wachlarz", Joanna Bator, Warszawa 2004 : [recenzja] Edyta Pietrzak Joanna Bator (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Moralne maksimum, moralne minimum", Michael Walzer, tł. Joanna Erbel, Warszawa 2012 : [recenzja] Edyta Pietrzak Joanna Erbel (aut. dzieła rec.) Michael Walzer (aut. dzieła rec.) s. 165-167