Znaleziono 6 artykułów

Łukasz Zaorski-Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postmodernizm - ku estetyce podmiotu Łukasz Zaorski-Sikora s. 87-100
Edukacja w procesie: metoda projektów a kompetencje obywatelskie Łukasz Zaorski-Sikora s. 107-118
Etyka biznesu; w poszukiwaniu granic przyzwoitości elementarnej Łukasz Zaorski-Sikora s. 117-126
"Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?", Philip Zimbardo, Warszawa 2008 : [recenzja] Łukasz Zaorski-Sikora Philip Zimbardo (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei", Edyta Pietrzak, Warszawa 2014 : [recenzja] Łukasz Zaorski-Sikora Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Od tragedii do farsy", Slavoj Żiżek, Warszawa 2011 : [recenzja] Łukasz Zaorski-Sikora Slavoj Żiżek (aut. dzieła rec.) s. 153-156