Znaleziono 4 artykuły

Grzegorz Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola zaufania opartego na kompetencjach w zaangażowaniu klientów w proces świadczenia usług Grzegorz Baran Małgorzata Marzec s. 137-149
Przesłanie ostatnich słów Matatiasza (1Mch 2,49B-68) Grzegorz Baran s. 247-274
Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich Grzegorz Baran s. 261-284
Znaczenie zaufania w strategiach marketingowych opartych na współtworzeniu wartości z klientami Grzegorz Baran Małgorzata Marzec s. 287-302