Znaleziono 12 artykułów

Katarzyna Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komputeryzacja Biblioteki Głównej AWF w Katowicach Katarzyna Baran s. 7-12
Formy działalności Biblioteki Głównej - gromadzenie i opracowanie zbiorów Katarzyna Baran s. 7-10
Biblioteka Główna - jej historia i stan obecny Katarzyna Baran s. 10-13
Wydawnictwa zwarte i ciągłe w księgozbiorze Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wydane do 1939 roku - bibliografia Katarzyna Baran s. 15-25
Wczoraj - dziś - jutro : biblioteki uniwersyteckie w Niemczech Katarzyna Baran s. 23-25
Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku bibliotek Katarzyna Baran s. 27-29
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie marketingowe w bibliotece" Katarzyna Baran Jadwiga Mamzer Jadwiga Świątczak s. 33-40
Psychologia w bibliotece - X Forum Bibliotekarzy Katarzyna Baran s. 39-42
Ogólnopolskie Spotkanie Bibliotekarzy "Sytuacja bibliotekarzy w Polsce" Katarzyna Baran s. 41-43
"Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie", Janusz Tondel, Toruń-Pelplin 2007 : [recenzja] Katarzyna Baran Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych", Warszawa, 16 lipca 2013 roku Katarzyna Baran s. 156-160
Polskie frazeologizmy w słoweńskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej Katarzyna Baran s. 200-215