Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Wojciech Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w sporach o roszczenia ze stosunku pracy Krzysztof Wojciech Baran s. 29-37
Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w judykaturze Sądu Najwyższego Krzysztof Wojciech Baran s. 60-68
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.XII.1985 r. III PZP 44 Krzysztof Wojciech Baran Andrzej Świątkowski s. 113-120