Znaleziono 4 artykuły

Anna Baranowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno–polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej”, Marek Szymaniak, Toruń 2007 : [recenzja] Anna Baranowska Marek Szymaniak (aut. dzieła rec.) s. 150-154
"Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich", Andrzej Bruździński, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Baranowska Andrzej Bruździński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu", Piotr Węcowski, Kraków 2004 : [recenzja] Anna Baranowska Piotr Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Historia i kultura Mazowsza do 1526 r.”, Benon Dymek, Żyrardów 2005 : [recenzja] Anna Baranowska Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 609-612