Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Barczykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Resocjalizacja nieletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska-Breś s. 27-42
Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice) Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska-Breś s. 131-152
"W poszukiwaniu kultury ubóstwa", Monika Oliwa-Ciesielska, Poznań 2013 : [recenzja] Agnieszka Barczykowska Monika Oliwa-Ciesielska (aut. dzieła rec.) s. 148-154
Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska s. 263-276
Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu penitencjarnego : (zarys projektu badawczego) Agnieszka Barczykowska Maciej Muskała s. 299-307