Znaleziono 1 artykuł

Sonia Dzierzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska s. 263-276