Znaleziono 1 artykuł

Bartoszewia Bartoszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Małe miasta i ich mieszkańcy w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce : (w związku z książką Agnieszki Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa-Pułtusk 2003) Andrzej Wyrobisz Bartoszewia Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 101-108