Znaleziono 9 artykułów

Marek Barwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym : zarys problematyki Marek Barwiński s. 11-23
Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej Marek Barwiński s. 46-48
Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny : uwarunkowania i konsekwencje Marek Barwiński s. 53-69
Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym Marek Barwiński s. 59-74
Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956–2012 Marek Barwiński s. 111-144
Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego Marek Barwiński Agnieszka Rochmińska s. 117-129
Ukraińcy na Podlasiu : geneza, kontrowersje, współczesność Marek Barwiński s. 123-144
Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych Marek Barwiński s. 139-166
Podlasie jako region pogranicza Marek Barwiński s. 281-306