Znaleziono 1 artykuł

Thomas Johann Bauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Paulus und die kaiserzeitliche Epistolographie : Kontextualisierung und Analyse der Briefe an Philemon und an die Galater", Thomas Johann Bauer, Tübingen 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Thomas Johann Bauer (aut. dzieła rec.) s. 200-203