Znaleziono 20 artykułów

Bartosz Adamczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koniec teorii źródeł? : Genealogie Rdz 4,17-5,32 i ich przepracowanie w Nowym Testamencie Bartosz Adamczewski s. 47-74
Jakub, brat Pański, i jerozolimska wspólnota ubogich Bartosz Adamczewski s. 65-82
Szczęśliwa, która uwierzyła (Łk 1,45) Bartosz Adamczewski s. 75-87
Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2,18-22) Bartosz Adamczewski s. 141-156
Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian Bartosz Adamczewski s. 147-168
Ewangelizacja Izraela w Liście do Efezjan Bartosz Adamczewski s. 183-199
"Simbolo e narrazione in Marco : La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12-25", Roma 2012 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Lorenzo Gasparro (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Hypertextuality and Historicity in the Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Stefan Szymik s. 195-202
"Wege des Heils : Erzählstrukturen and Rezeptions-kontexte des Markusevangeliums", Karl Matthias Schmidt, Göttingen 2010 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Karl Matthias Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Reading Acts Today : Essays in Honour of Loveday C.A. Alexander", ed. Steve Walton (i in.), London-New York 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Steve Walton (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworking of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Waldemar Linke Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 199-208
"Paulus und die kaiserzeitliche Epistolographie : Kontextualisierung und Analyse der Briefe an Philemon und an die Galater", Thomas Johann Bauer, Tübingen 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Thomas Johann Bauer (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Retelling the Law : genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Janusz Lemański Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Q or not Q? : the So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2010 : [recenzja] Janusz Kręcidło Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Evangelien im Dialog mit Paulus : Eine intertextuelle Studie zu den Synoptikern", Eric Kun Chun Wong, Göttingen 2012 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Eric Kun Chun Wong (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Das Wirken Jesu in Galiläa bei Johannes : Eine strukturale Analyse der Intertextualität des vierten Evangeliums mit den Synoptikern", Zbyněk Garský, Tübingen 2012 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Zbyněk Garský (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Paul and the Gospels : Christologies, Conflicts and Convergences", red. Michael F. Bird, Joel Willitts, London-New York 2011 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Michael F. Bird (aut. dzieła rec.) Joel Willitts (aut. dzieła rec.) s. 227-231
Współcierpienie Boga Bartosz Adamczewski A. Gieniusz (aut. dzieła rec.) s. 307-315
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main [etc.] 2010 : [recenzja] Artur Malina Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 468-479
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 505-508