Znaleziono 15 artykułów

Stefan Szymik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy człowiek w Chrystusie : wybrane aspekty antropologii biblijnej Stefan Szymik s. 7-18
Biblia o powszechności zbawienia Stefan Szymik s. 7-21
Starotestamentowe judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia Stefan Szymik s. 7-21
Mateuszowa metaforyka światła (Mt 4, 15-16; 5, 14-16; 6, 22-23) Stefan Szymik s. 35-47
Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentów PKB Stefan Szymik s. 75-83
Modlitwa apostolska św. Pawła Stefan Szymik s. 137-154
Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych Stefan Szymik s. 145-157
Radość pielgrzymowania : Psalm 122 w perspektywie historycznej i teologicznej Stefan Szymik s. 171-181
"Hypertextuality and Historicity in the Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Bartosz Adamczewski Stefan Szymik s. 195-202
"Jezus - ewnagelizator ubogich (Łk 4, 16-30). Studium z teologii św. Łukasza", Krzysztof Mielcarek, Lublin 1994 : [recenzja] Stefan Szymik Krzysztof Mielcarek (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Neuer Wettstein : texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus", U. Schnelle, Berlin-New York 2008 : [recenzja] Stefan Szymik U. Schnelle (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Benedykta XVI hermeneutyka wiary Stefan Szymik s. 217-228
"Współczesne modele egzegezy biblijnej", Stefan Szymik MSF, Lublin 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stefan Szymik (aut. dzieła rec.) s. 238-243
Biblijna ekumenia hermeneutyk : pytanie o specyfi kę wczesnochrześcijańskiej egzegezy biblijnej Stefan Szymik s. 427-445
"Współczesne modele egzegezy biblijnej", Stefan Szymik, Lublin 2013 : [recenzja] Beata Urbanek Stefan Szymik (aut. dzieła rec.) s. 506-509