Znaleziono 9 artykułów

Waldemar Linke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzruszenie czy zdenerwowanie Jezusa? : Uwagi do tłumaczenia J 11, 33, 38 czyli tłumacz samotny wobec tradycji Waldemar Linke s. 20-37
Małżeństwo Tobiasza i Sary w Księdze Tobiasza : przyczynek do historii instytucji małżeństwa Waldemar Linke s. 31-45
Pieśń nad pieśniami w Apokalipsie? : aluzja literacka lub zbieżność wyrazowa w badaniach intertekstualnych Waldemar Linke s. 71-103
Księga Ezechiela w Apokalipsie według św. Jana Waldemar Linke s. 79-101
Spis ludności za Dawida w różnych interpretacjach teologicznych Waldemar Linke s. 139-166
Miłosierdzie Jezusa Zmartwychwstałego dla Kościoła na ziemi (Ap 3,14-22) Waldemar Linke s. 181-199
"Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworking of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Waldemar Linke Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 199-208
Krzyż ucznia Waldemar Linke s. 207-223
Królestwo Boże w tradycjach eucharystycznych (Mk 14,25; Mt 26,29; Łk 23,16-18) Waldemar Linke s. 297-314