Znaleziono 42 artykuły

Marek Skierkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Apostołów do biskupów - trzy drogi Marek Skierkowski s. 29-55
Objawienie Boże jako oczekiwana Teofania Marek Skierkowski s. 43-65
Ewangelie jako starożytne biografie Marek Skierkowski s. 67-76
Specyfika niemieckiej teologii fundamentalnej Marek Skierkowski s. 79-109
Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj : kwestie metodologiczne Marek Skierkowski s. 87-111
Wiara i Marek Skierkowski s. 87-102
Wiarygodność historyczna procesu i śmierci Jezusa : (synteza teologicznofundamentalna) Marek Skierkowski s. 89-107
Cuda w działalności Jezusa i misji Kościoła : wykład teologicznofundamentalny Marek Skierkowski s. 89-107
Koncepcja teologii fundamentalnej Geralda O'Collinsa Marek Skierkowski s. 93-110
Jezus Gezy Vermesa : prezentacja i krytyka Marek Skierkowski s. 97-132
Cień Mahometa : Jezus w najwcześniejszych tekstach islamu Marek Skierkowski s. 120-142
Powołanie wiernych świeckich według II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Grażyna Nowakowska Marek Skierkowski s. 121-153
Objawienie - wiarygodność - przekaz : koncepcja teologii fundamentalnej Geralda O'Collinsa Marek Skierkowski s. 127-160
"Christology", Gerald O'Collins, Oxford 1995 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"The Trial of Jesus", Simon Légasse, London 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Simon Légasse (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Die Religion der ersten Christen : eine Theorie des Urchristentums", Gerd Theissen, Gütersloh 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerd Theissen (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"The Changing Faces of Jesus", Geza Vermes, London 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Geza Vermes s. 200-204
"Deum et animam scire cupio : agostino alla ricerca del vero su Dio e l'uomo", red. Gaetano Di Palma, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Gaetano Di Palma (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Roma e Lutero : Cristologie e ontologie a confronto", Pierluigi Cacciapuoti, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Pierluigi Cacciapuoti (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"L'io di Gesù Cristo : diagramma divino-umano", Pasquale Orlando, Napoli 2009 : [recenzja] Marek Skierkowski Pasquale Orlando (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Jesus Our Redeemer : a Christian Approach to Salvation", Gerald O`Collins, Oxford-New York 2007 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerald O`Collins (aut. dzieła rec.) s. 218-225
"Rabbi Jesus : an Intimate Biography", Bruce Chilton, New York 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Bruce Chilton (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Jesus the Pharisee", Hyam Maccoby, London 2003 : [recenzja] Marek Skierkowski Hyam Maccoby (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Boskie i ludzkie źródła religii Marek Skierkowski s. 327-340
Pierwszy pośród sług jedności : 25 argumentów na prymat Biskupa Rzymu Marek Skierkowski s. 363-389
Włoska teologia fundamentalna Marek Skierkowski s. 414-424
Refleksje o posłudze biskupiej Marek Skierkowski s. 427-454
"La teologia fondamentale. Convergenze per il terzo millennio", red. Rino Fisichella, Casale Monferrato 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Rino Fisichella (aut. dzieła rec.) s. 437-442
Sprawozdanie z sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży nt. "Być świadkiem Chrystusa i w życiu, i w śmierci" : (27 stycznia 2001 r.) Marek Skierkowski s. 439-442
"Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje", Joachim Gnilka, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 462-471
"The Brother of Jesus", Hershel Shanks, Ben Witherington, London 2003 : [recenzja] Marek Skierkowski Hershel Shanks (aut. dzieła rec.) Ben Witherington (aut. dzieła rec.) s. 480-484
Sprawozdanie z sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (12.01.2002 r.) Marek Skierkowski s. 491
"Jesus Matters. 150 Years of Research", C. J. den Heyer, tł. John Bowden, London 1996 : [recenzja] Marek Skierkowski John Bowden (aut. dzieła rec.) C. J. den Heyer (aut. dzieła rec.) s. 497-504
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Geografia wiary", Henryk Seweryniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 508-510
"The Changing Faces of Jesus", Geza Vermes, London 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Geza Vermes (aut. dzieła rec.) s. 510-514
"Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums", Gerd Theissen, Gütersloh 2007 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerd Theissen (aut. dzieła rec.) s. 511-514
"Roma e Lutero : Cristologie e ontologie a confronto", Pierluigi Cacciapuoti, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Pierluigi Cacciapuoti (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Jesus and the Eyewitnesses : the Gospels as Eyewitness Testimony", Richard Bauckham, Cambridge 2006 : [recenzja] Marek Skierkowski Richard Bauckham (aut. dzieła rec.) s. 518-525
"Jesus and the God of Israel : God Crucified and Other Studies on the New Testament's Christology of Divine Identity", Richard Bauckham, Cambridge 2008 : [recenzja] Marek Skierkowski Richard Bauckham (aut. dzieła rec.) s. 525-529
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży z udziałem rabina Irvina Greenberga : (14 października 2007 r.) Marek Skierkowski s. 601-603
Ekoteologiczny charakter niedzieli Marek Skierkowski s. 739-748