Znaleziono 12 artykułów

Witold Bayer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd adwokacki w dobie walki z okupacji hitlerowskiej : przyczynki do dziejów adwokatury polskiej w okresie 1939—1945 — ciąg dalszy Witold Bayer s. 3-9
Adwokatura polska w służbie nauki prawa : sesja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy NRA w dniach 7-9 listopada 1986 r. : przedmowa Witold Bayer s. 3-5
Konspiracyjna organizacja i działalność adwokatury polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej : fragmenty Witold Bayer s. 19-24
"Polskie Wydawnictwo Prawnicze" w latach okupacji hitlerowskiej : (wspomnienia) Witold Bayer s. 23-30
Przegląd nadesłanych opracowań Witold Bayer s. 27
Samorząd adwokacki w dobie walki z okupacją hitlerowską : (przyczynki do dziejów adwokatury polskiej w okresie 1939-1945) Witold Bayer s. 35-57
Otwarcie i opis wystawy Witold Bayer s. 44
Adwokatura polska podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Witold Bayer s. 75-87
Spotkanie na temat: „Współczesna wymowa sądowa" Witold Bayer s. 81
Program działalności Zespołu do Spraw Wymowy Sądowej na rok 1975 Witold Bayer s. 103
Powstanie i dotychczasowy rozwój Ośrodka Badawczego Adwokatury Witold Bayer s. 128-138
Sprostowania Witold Bayer s. 131-132