Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Bednarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rośliny w słoweńskiej, czeskiej i polskiej frazeologii Katarzyna Bednarska s. 205-212
Przypisy tłumacza w wybranych słoweńskich przekładach literatury polskiej Katarzyna Bednarska Kamil Szafraniec s. 205-217
Błędy interferencyjne w pracach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego Katarzyna Bednarska s. 237-242
Językowe środki perswazji w polskich i słoweńskich reklamach Katarzyna Bednarska s. 279-287
Translation im Spannungsfeld der "cultural turns" = Translation Among Cultural Turns. Eine Tagung des Instituts für Germanistik (Lehrstuhl für Linguistik und Translationswissenschaft) der Universität Gdańsk, 13.–14. Oktober 2011 Katarzyna Bednarska s. 370-374