Znaleziono 4 artykuły

Kamil Szafraniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz elementy przekładu w glottodydaktyce polonistycznej Kamil Szafraniec s. 93-103
Przypisy tłumacza w wybranych słoweńskich przekładach literatury polskiej Katarzyna Bednarska Kamil Szafraniec s. 205-217
Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego Kamil Szafraniec s. 229-234
Kultura polska w przekładzie : problemy ekwiwalencji Kamil Szafraniec s. 393-401