Znaleziono 5 artykułów

Aleksander Bereza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Arcydzieło i stereotyp. (Z zagadnień wartościowania)", Aleksander Bereza, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Obrazy tekstów", Aleksander Bereza, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 196
"Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса", М. Бахтин, Москва 1965, Издательство «Художественная литература», s. 526, 3 nlb. + 1 wkleja ilustr. : [recenzja] Aleksander Bereza М. Бахтин (aut. dzieła rec.) s. 203-212
"Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк", В. Кожинов, Москва 1963, „Советский ПисателЬ”, s. 438, 2 nlb. : [recenzja] Aleksander Bereza В. Кожинов (aut. dzieła rec.) s. 289-296
Problemy teorii przekładu w polskich publikacjach (1971-1973) Aleksander Bereza s. 326-339