Znaleziono 4 artykuły

Arkadiusz Bereza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja monarchy w Księstwie Warszawskim Arkadiusz Bereza s. 9-21
Służba publiczna ziemiaństwa polskiego w sądownictwie gminnym powiatu lubelskiego w latach 1876–1915 Arkadiusz Bereza s. 49-67
Zjazd sędziów pokoju I okręgu pokojowego w Lublinie w latach 1876-1915 : (ustrój, organizacja wewnętrzna i obsada personalna) Arkadiusz Bereza s. 187-226
"The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw", Arkadiusz Bereza, Warszawa 2017 : [recenzja] Adam Lityński Arkadiusz Bereza (aut. dzieła rec.) s. 385-390